Tegelased
TegelaskujuOsatäitjaKapten Brad Bellick
Brad Bellick
NIMI: Kapten Brad Bellick
MÄRKUSED:Kapten Bellick sai kohe peale keskkooli lõpetamist vanglaametniku paberid ning on ka sellest ajast Fox Riveris töötanud. Selle aja jooksul on ta tasasel, ent kindlal sammul ka ametikõrgenduste poole rihtinud. Kolm aastat tagasi (olenemata süüdistustest vangide ärakasutamises), ülendati Bellick kapteniks. Hetkel kuuluvad tema ülesannete hulka: surmamõistetute transport elektritoolile, vangla ettevõtete ülevaatamine ning üldtiiva vangide igapäevaste ülesannete jälgimine. Bellick on tõeline vanglaametnik, ta ei usu „headesse vangidesse“ ning leiab, et vangla peamine eesmärk on karistamine, mitte rehabilitatsioon.