Tegelased
TegelaskujuOsatäitjaHenry Pope
Henry Pope
NIMI: Vanglaülem Henry Pope
MÄRKUSED:Tavapärane arusaam tõdeb, et vanglad on korrarikkujate karistamiseks. Vanglaülem Pope aga seda mõtet ei toeta. Pope on Fox Riverit viimased 18 aastat juhtinud ning on suuna võtnud rehabilitatsioonile. Ta leiab, et tänu sellele ei pruugi vangid vabanedes järjekordset kuritegu toime panna. Just rehabilitatsiooniks on ta rajanud mitmeid vanglaettevõtteid, et vangid saaksid koolitust ja kogemusi mitmetes valdkondades nagu maalimine, aiakunst ja mitmed tööstuslikud valdkonnad. Vanglaülem Pope juhendab ka auhinnaväärilist koolitusprogrammi, millega kinnipeetavad saavad keskooldiplomiga võrdse hariduse ning mõningatel juhtudel ka kõrghariduse. Lähenedes pensionieale otsib ta järeltulijat, kes Fox Riverit samalaadselt juhiks.Vanglaülem Pope ja tema naine Judith on olnud 39 aastat abielus.